تائید کردن تروریست مصدومان تروریستی تیراندازی

تائید کردن: تروریست مصدومان تروریستی تیراندازی تروریست ها بیمارستان نماینده مجلس حمله تروریستی حادثه تروریستی تروریست های داعش

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

بازار میوه در حالی با زیاد کردن قیمت همراه شده است که این زیاد کردن قیمت فقط مربوط به نوبرانه‌ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند. به گونه‌ای که در فروش هر

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

عبارات مهم : بازار

بازار میوه در حالی با زیاد کردن قیمت همراه شده است که این زیاد کردن قیمت فقط مربوط به نوبرانه ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند. به گونه ای که در فروش هر کیلوگرم هلو، زردآلو، شلیل و گیلاس ۱۰ هزار تومان و انگور ۱۳ هزار تومان، انبه ۹۰۰۰ تومان و هندوانه هزار تومان گرانفروشی صورت می گیرد.

به گزارش ایسنا، قیمت انواع میوه در بازار این روزها به گونه ای است که گرانی تنها مشمول میوه های نوبرانه نمی شود. تقریبا همه میوه ها در بازار با قیمت های متفاوت و بالایی فروخته می شوند که مشخص نیست در این میان سودجویان و متخلفان چه کسانی هستند؟ آیا فروشندگان میوه زیاد از آنچه قانون برایشان مشخص کرده، (۳۵ درصد قیمت سود منطقی) سود جهت خود محاسبه می کنند یا آنکه حلقه سودجویان و متخلفان را باید در جای دیگری در بازار میوه جست وجو کرد.

نگاهی به جدول کشف قیمت عمده فروشی محصولات کشاورزی در میدان مرکزی میوه و تره بار استان پایتخت کشور عزیزمان ایران که از ۲۱ تا ۲۷ خردادماه امسال اعتبار دارد و به امضای مسئولان میدان مرکزی میوه و تره بار جهاد کشاورزی استان پایتخت کشور عزیزمان ایران و اتحادیه های صنفی مسئول در این زمینه رسیده هست، نشان می دهد که قیمت های موجود در بازار مصرف بسیار بالاتر از قیمت عمده فروشی با احتساب سود منطقی ۳۵ درصدی است.

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

به عنوان مثال هر کیلوگرم زردآلو بسته به انواع آن از ۲۰۰۰ تومان تا ۱۳ هزار تومان در میدان مرکزی میوه و تره بار پایتخت کشور عزیزمان ایران فروخته می شود و میانگین قیمت منطقی هر کیلوگرم زردآلو از ۶۷۵۰ تومان تا ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان هست. ولی این محصول در میوه فروشی های سطح شهر تا ۲۵ هزار تومان نیز فروخته می شود؛ یعنی ۱۰ هزار تومان زیاد از قیمت منطقی جهت هر کیلوگرم زردآلوی درجه یک!

گیلاس که میانگین قیمت منطقی آن جهت مصرف کنندگان کیلویی ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان هست، در سطح شهر کیلویی ۳۵ هزار تومان به دست مصرف کنندگان می رسد؛ یعنی هر کیلوگرم گیلاس هم کیلویی ۱۰ هزار تومان زیاد از قیمت حداکثری آن در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد!

بازار میوه در حالی با زیاد کردن قیمت همراه شده است که این زیاد کردن قیمت فقط مربوط به نوبرانه‌ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند. به گونه‌ای که در فروش هر

همچنین انبه باید کیلویی ۱۶ هزار تومان فروخته شود که با قیمت کیلویی ۲۵ هزار تومان در میوه فروشی ها عرضه می شود؛ یعنی ۹۰۰۰ تومان فاصله قیمت.

هلو و شلیل نیز درجه یک نیز باید کیلویی ۹۴۵۰ تومان فروخته شود ولی مصرف کنندگان این میوه ها را تا کیلویی ۱۹ هزار تومان در بازار مشاهده می کنند؛ یعنی گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی در بازار مصرف جهت هلو و شلیل.

انگور نیز کیلویی ۲۸ هزار تومان فروخته می شود در صورتیکه انگور درجه یک باید کیلویی ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان در میوه فروشی ها عرضه شود که به معنای زیاد کردن دو برابری و گرانفروشی ۱۳ هزار تومانی انگور است!

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

همچنین هندوانه کیلویی ۴۰۰۰ تومان عرضه می شود که نوع درجه یک آن باید کیلویی ۲۹۷۰ تومان فروخته شود؛ یعنی کیلویی هزار تومان گران تر در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.

قیمت انواع میوه در میدان مرکزی میوه و تره بار پایتخت کشور عزیزمان ایران و قیمت منطقی براساس قیمت عمده فروشی به اضافه قیمت سود ۳۵ درصدی در جدول زیر محاسبه شده است هست.

بازار میوه در حالی با زیاد کردن قیمت همراه شده است که این زیاد کردن قیمت فقط مربوط به نوبرانه‌ها نیست و همه محصولات این شرایط را دارند. به گونه‌ای که در فروش هر

واژه های کلیدی: بازار | عمده فروشی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

گرانفروشی ۱۰ هزار تومانی هر کیلو میوه!

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs